Informacje o projekcieRekrutacjaRegulaminy

Informacje o projekcie

Więcej >>

Rekrutacja

Więcej >>

Regulaminy

Więcej >>

Strona projektu "Mój szef toja, mój szef ma POWER"

Kontakt

Informacje o projekcie

Skorzystaj z projektu “Mój szef to ja, mój szef ma POWER” Dla kogo? dla 225 osób fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub uczących się na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (min. 80% Uczestników/czek projektu) lub osobami biernymi zawodowo, […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, realizator: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy […]

Uczestnicy/czki projektu

Uczestnikami/czkami projektu będzie 225 osób fizycznych (planowane 115 kobiet i 110 mężczyzn), które spełniają łącznie następujące kryteria: osoba w wieku 18-29 lat osoba zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub ucząca się na terenie subregionu sądeckiego (tj. na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz) osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (min.80% Uczestników/czek […]

Wsparcie

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie: dla 225 osób szkolenie- ABC Przedsiębiorczości oraz wsparcie eksperta dotacyjnego dla min.209 osób bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł w formie stawki jednostkowej na zatrudnienie dla min.209 osób wsparcie pomostowe finansowe, w kwocie do 1300 zł netto miesięcznie- do 6 pierwszych miesięcy od […]

30
sierpień
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów-grupa 2/NIP

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 2/NIP.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-2-nip/

Czytaj dalej >>>
30
sierpień
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów-grupa 2/CZAS

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 2/CZAS. Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-2-czas/

Czytaj dalej >>>
25
sierpień
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów-grupa 2/FRRR

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 2/FRRR.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-2-frrr/

Czytaj dalej >>>
12
sierpień
Moderator
Brak komentarzy

Rekrutacja- nabór 3

Od dnia 24 sierpnia 2021 od godz. 9.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu. Szczegóły dostępne w zakładce “Rekrutacja“. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji z załącznikami dostępne w zakładce “Do pobrania” W przypadku dużej liczby zgłoszeń możemy wcześniej zakończyć nabór. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie złóż dokumenty jak najszybciej.

Czytaj dalej >>>
30
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

Wyniki naboru 2

W zakładce Rekrutacja > Nabór 2 (link) zostały zamieszczone: wyniki oceny merytorycznej oraz lista rankingowa. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Pisma informujące zostaną wysłane e-mailem lub przekazane bezpośrednio. Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do projektu, osoby z listy rezerwowej lub listy osób odrzuconych informujemy o możliwości złożenia dokumentów w kolejnym trzecim naborze, którego termin zostanie […]

Czytaj dalej >>>
23
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 1/CZAS

Ogłosiliśmy wyniki oceny: – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 1/CZAS.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/1-czas/

Czytaj dalej >>>
22
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 1/NIP

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 1/NIP.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-1-nip/

Czytaj dalej >>>
19
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

Wyniki oceny biznesplanów – grupa 1/FRRR

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 1/FRRR.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-1-frrr/

Czytaj dalej >>>
12
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

REKRUTACJA- NABÓR 2- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 13.07.2021

Wydłużamy termin naboru dokumentów rekrutacyjnych do dnia 13 lipca 2021 do godz. 10.00. Szczegóły dostępne w zakładce “Rekrutacja“. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji z załącznikami dostępne w zakładce “Do pobrania”   Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie złóż dokumenty jak najszybciej.

Czytaj dalej >>>
6
lipiec
Moderator
Brak komentarzy

Rekrutacja- nabór 2- przedłużenie terminu

Wydłużamy termin naboru dokumentów rekrutacyjnych do dnia 12 lipca 2021 do godz. 10.00. Szczegóły dostępne w zakładce “Rekrutacja“. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji z załącznikami dostępne w zakładce “Do pobrania”   Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie złóż dokumenty jak najszybciej.

Czytaj dalej >>>