Informacje o projekcieRekrutacjaRegulaminy

Informacje o projekcie

Więcej >>

Rekrutacja

Więcej >>

Regulaminy

Więcej >>

Strona projektu "Mój szef toja, mój szef ma POWER"

Kontakt

Informacje o projekcie

Skorzystaj z projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” Uzyskaj 30 850 zł dotacji na założenie i prowadzenie własnej firmy   Na co możesz przeznaczyć dotację?  23 050 zł dotacji na założenie własnej firmy (np. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, samochodu, towarów) do 7 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących w pierwszych 6 […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, realizator: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy […]

Uczestnicy/czki projektu

Uczestnikami/czkami projektu będzie 225 osób fizycznych (planowane 115 kobiet i 110 mężczyzn), które spełniają łącznie następujące kryteria: osoba w wieku 18-29 lat osoba zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub ucząca się na terenie subregionu sądeckiego (tj. na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz) osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (min.80% Uczestników/czek […]

Wsparcie

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie: dla 225 osób szkolenie- ABC Przedsiębiorczości oraz wsparcie eksperta dotacyjnego dla min.209 osób bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł w formie stawki jednostkowej na zatrudnienie dla min.209 osób wsparcie pomostowe finansowe, w kwocie do 1300 zł netto miesięcznie- do 6 pierwszych miesięcy od […]

22
cze
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 10/CZAS

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 10/CZAS.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-10-czas/

Czytaj dalej >>>
22
cze
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 9/CZAS

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 9/CZAS.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-9-czas/

Czytaj dalej >>>
20
cze
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 7/NIP

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 7/NIP.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-7-nip/

Czytaj dalej >>>
31
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów- grupa 10/CZAS

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 10/CZAS. Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-10-czas/

Czytaj dalej >>>
31
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów- grupa 9/CZAS

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 9/CZAS. Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-9-czas/

Czytaj dalej >>>
27
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznesplanów- grupa 7/NIP

Ogłosiliśmy nabór – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 7/NIP. Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-7-nip/

Czytaj dalej >>>
18
maj
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 3/SIG

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 3/SIG.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-3-sig/

Czytaj dalej >>>
13
maj
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 6/NIP

Ogłosiliśmy (po odwołaniach) wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 6/NIP.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-6-nip/

Czytaj dalej >>>
9
maj
Moderator
Brak komentarzy

Wyniki naboru 7

W zakładce Rekrutacja > Nabór 7 (link) została zamieszczona lista rankingowa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Pisma informujące zostaną wysłane e-mailem lub przekazane bezpośrednio. Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do projektu.

Czytaj dalej >>>
6
maj
Moderator
Brak komentarzy

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – GRUPA 6/NIP

Ogłosiliśmy wyniki oceny – biznesplanów – wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu dla grupy 6/NIP.   Szczegóły na stronie https://power.mojszeftoja.pl/grupy/grupa-6-nip/

Czytaj dalej >>>