Nabór 7- wyniki oceny merytorycznej


W zakładce Rekrutacja > Nabór 7 (link) zostały zamieszczone wyniki oceny merytorycznej.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” zostanie zamieszczona po zakończeniu etapu rozmów z doradcą zawodowym.