Wyniki naboru 4


W zakładce Rekrutacja > Nabór 4 (link) zostały zamieszczone: wyniki oceny merytorycznej oraz lista rankingowa. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pisma informujące zostaną wysłane e-mailem lub przekazane bezpośrednio.

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do projektu, osoby z listy rezerwowej lub listy osób odrzuconych informujemy o możliwości złożenia dokumentów w kolejnym naborze, którego termin zostanie podany na stronie https://power.mojszeftoja.pl/rekrutacja/