Wyniki naboru 7


W zakładce Rekrutacja > Nabór 7 (link) została zamieszczona lista rankingowa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Pisma informujące zostaną wysłane e-mailem lub przekazane bezpośrednio.

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do projektu.